K O N T A K T Y

P i z z e r i a  D O N N A

-----------------------------------------------

Donna  -  Veleslavínova 10

Tel. 222 321 937

veleslavinova@pizzadonna.cz

(tento email neslouží jako rezervační)

-----------------------------------------------

Donna  -  Karlovo nám. 28

Tel. 222 232 779

info@pizzadonna.cz

-----------------------------------------------